Những điều cần biết về khám sức khỏe người lao động

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người lao động phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình sức khỏe của nhân viên để sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là khám sức khỏe định kỳ bao lâu một lần và đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp và người lao động? Sau đây là các thông tin quan trọng liên quan đến việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động mà doanh nghiệp cần biết.

BỆNH VIỆN DỆT MAY: Tổ chức chương trình khám sức khỏe cho các học sinh, sinh viên đầu năm học mới

 Mùa thu đến, mùa tựu trường bắt đầu, hòa chung không khí tựu trường sôi nổi, vui tươi của các học sinh, sinh viên cả nước. Các trường trong thành phố Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe cho các em vào đầu năm học mới để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các chủ nhân tương lai của đất nước.