giờ làm việc

Từ 7:00 – 17:00

Xem thêm
đặt lịch khám

Chỉ 1 bước đơn giản
Không mất thời gian chờ đợi

Xem thêm
Khám sức khỏe người lao động

Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe tuyển dụng

Xem thêm
bảo hiểm y tế

Áp dụng đúng quy định nhà nước
Thủ tục nhanh gọn

Xem thêm