Ngày hôm nay

Tin chuyên môn

20/03/2023
Dịch vụ khám
quantri

Theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT về “Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp”. Trong đó, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ, nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, điều tra bệnh nghề nghiệp và chế độ báo cáo.

20/02/2023
Tin tức
quantri

        Ngày 16/02/2023 vừa qua, Bệnh viện Dệt May chính thức khai trương Nhà thuốc mới đạt chuẩn Bộ Y tế, nằm trong khuôn viên Bệnh viện Dệt May.