Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập Bệnh viện Dệt May, tập thể cán bộ y tế bệnh viện Dệt May đã tổ chức hoạt động bóng đã nhằm nâng cao sự đoàn kệt nội bộ của mọi người trong tập thể nhân viên y tế Bệnh viện Dệt May. Buổi tổ chức bóng đá đã được sự hưởng ứng và tham gia của nhân viên các khoa phòng trong bệnh viện Dệt May.