Nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh kêu cứu vì bị nợ lương, bệnh viện lại "cầu cứu" Bộ Y tế hỗ trợ tiền

Gửi báo cáo lên Bộ Y tế về vụ việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh kêu cứu vì bị nợ lương nhiều tháng, lãnh đạo HN